Service efter försäljning

Transportgaranti

Om produkten är skadad under transporten, skickar vi igen.

Kvalitetsgaranti

Om kvalitetsproblem uppstår under garantiperioden skickar vi om.

Anpassade tjänster

Om du har anpassade krav, har vi professionella designers att tjäna dig.