Botulinumtoxin

  • Botulinum Toxin

    Botulinumtoxin

    Vad är botulinumtoxin? Botulinumtoxin, är ett neurotoxiskt protein som produceras av bakterien Clostridium botulinum.Det minskar muskelsammandragning genom att hämma frisättning av acetylkolin vid den neuromuskulära korsningen för att uppnå syftet med skönhet och formkropp. Vad Botulinum Toxin kan göra? Botulinumtoxin används i många estetiska medicinska områden, såsom att ta bort ansiktsrynkor, forma ansikts konturer, forma ben och axel och nacke, exponerade tandkött, etc. Hantering och lagring...
  • Botulinum Toxin

    Botulinumtoxin

    Vad är Botulinum Toxin? Botulinumtoxin är ett potent neurotoxinprotein som härrör från Clostridium botulinum-bakterien. Det injiceras i rynkorna med spruta, vilket effektivt kan hämma frisättningen av acetylkolin i det presynaptiska membranet i perifera motoriska nervändar och blockera överföringen av information mellan nerver och muskler , för att uppnå syftet med skönhet och kroppsform. Botulinumtoxin används vanligtvis vid käftlinje, ben, axel, bantning i nacken, gummy leenden, avlägsnande ...